Dobrodošli

Advokatska kancelarija PETROVIĆ MOJSIĆ & PARTNERS je moderna i dinamična advokatska kancelarija sa poslovnim sedištem u Beogradu. Naš tim čine iskusni advokati i stručnjaci iz različitih privrednih grana koji zajedno čine savršen spoj spreman da odgovori na sve profesionalne izazove naših klijenata.

Naša Kancelarija pruža punu pravnu podršku i advokatske usluge fizičkim licima, preduzetnicima, privrednim društvima i drugim organizacijama od momenta njihovog osnivanja. Naše usluge se sastoje u pružanju pravnih saveta na dnevnom nivou, kreiranju poslovne strategije, upravljanju rizikom i politikom sudskih sporova u privrednom društvu. Vrednost našeg tima ogleda se u iskustvu i pregovaračkim sposobnostima u raznim privrednim granama, pronalaženju alternativnih rešenja kao i u kreiranju poslovnih strategija i politika.

Pored Republike Srbije, naša Kancelarija pruža pravnu podršku i u zemljama regiona kao što su: Crna Gora, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija u saradnji sa lokalnim advokatskim kancelarijama. Prednost naše Kancelarije ogleda se u mobilnosti i prilagođenosti poslovnim potrebama klijenata. Kadrovski i tehnički smo osposobljeni da održimo sastanak na više poslovnih lokacija u Beogradu ili u svetu. Takođe, u cilju ubrzavanja procesa i smanjenja troškova možemo da Vam predložimo „online“ sastanak putem Skype-a.

Naša Kancelarija je član mnogih domaćih i međunarodnih privrednih udruženja i organizacija, što garantuje pružanje kvalitetne i efikasne pravne usluge kroz široku profesionalnu mrežu saradnika i konsultanata. Ukoliko imate bilo kakvo pravno pitanje/sumnju/ideju, stojimo Vam na raspolaganju za pružanje kvalitetne i povoljne pravne usluge.