PETAR BRUDAR
Advokatski pripravnik

Petar Brudar se priključio advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2017. godine kao advokatski pripravnik. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija učestvovao je na brojnim specijalističkim kursevima kao što su Letnja škola Univerziteta u Beču i Letnja škola nemačkog prava u Brilu i Bonu. Takođe, obavljao je funkciju Zamenika predsednika Kluba za UN na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Obavljao je praksu u jednoj renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji i saradnik je Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju. Autor je nagrađenog i objavljenog studentskog rada na temu „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“. Takođe, piše za pravni časopis Nova pravna revija.

Obrazovanje:
- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Letnja škola Univerziteta u Beču
- Letnja škola „Nemačko pravo“, Bril i Bon, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)
- Praksa u renomiranoj međunarodnoj advokatskoj kancelariji

Članstvo:
- Advokatska komora Beograda

Publikacije:
- „MKSJ: Suđenja za ratne zločine kao važan element suočavanja s prošlošću“
- Izveštaj sa regionalnog seminara: „Uvod u nemačko pravo“od 25. do 27. novembra 2016. godine, Beograd, Nova pravna revija br. 1/2017

Jezik:
srpski, engleski, nemački

Kontakt:
Tel:   +381 11 32 40 378
Mob: +381 60 44 35 184
Email: petar.brudar@law-firm.rs