Zakon o porezu na dodatu vrednost

201510.07
Off
5

Narodna skupština Republike Srbije na sednici Sedamnaestog vandrednog zasedanja u 2015. godini, donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost . Zakon je stupio na snagu 04.10.2015. godine, a primenjuje se od 15.10.2015. godine osim odredaba člana 29. koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine i odredaba čl. 25, 27. stav 1. i 30. koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine.