201809.07
0
0

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 8. juna 2018 godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon5/2015 i 44/2018) (Zakon). Izmene predviđene ovim Zakonom su brojne i one se mogu podeliti u tri grupe. Prvu grupu čine izmene koje su stupile na…