201909.23
0
2

ODGOVORNOST ZA POVREDU I NAKNADA PRETRPLJENE ŠTETE U JAVNOM PREVOZU

by in Članci

Za bezbednost putnika u javnom prevozu odgovoran je prevoznik.  U tom smislu u skladu sa zakonskim propisima svi putnici u javnom prevozu su osigurani polisom osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja-nezgode kao i polisom osiguranja od odgovornosti. Šteta koja je pokrivena osiguranjem može biti materijalna (troškovi lečenja, izgubljena zarada, troškovi advokata, uništene materijalne stvari, itd.)…

201909.12
0
1

EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

by in Članci

Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 53/95, “Sl. list SRJ”, br. 16/2001 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje, U daljem tekstu: „Zakon“). Predmet eksproprijacije mogu biti zemljišta, zgrade i drugi građevinski objekti, (U daljem tekstu: „Nepokretnosti“).Eksproprijacijom može da…