202002.12
0
1

NOVA PRAVILA ZA UPRAVLJANJE BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA-DRONOVIMA U REPUBLICI SRBI

by in Članci

Donošenjem novog Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) koji stupa na snagu 15.02.2020 godine između ostalog propisana su nova pravil akoja se odnose nanjihovo razvrstavanje, evidentiranje kao i uslove koje moraju da ispune lica koja koriste bespilotne vazduhoplove-operateri. Bespilotni vazduhoplovi se razvrstavaju u sledeće kategorije: 1) kategorija 1 – obuhvata bespilotne vazduhoplove…