201811.28
0
0

ZAKON O LOBIRANJU KAO DEO NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

by in Članci

Uticaj privatnog sektora na donošenje zakona i odlučivanje u javnom sektoru u Srbiji je ovih dana stavljen pod zakonski okvir. Usvajanje zakona kojim se uređuje lobiranje predstavlja deo Akcionog plana za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine. Zakon o lobiranju usvojen je od strane…

201811.23
0
0

IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 09.11.2018. godine Zakon o izmenama Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US i 55/14) – „u daljem tekstu Zakon“. Jedina izmena koja je predmetnim Zakonom predviđena jeste izmena člana 204 i ona se sastoji u sledećem: licu koje od tuženog…

201811.13
0
0

OZAKONJENJE OBJEKATA U SVETLU NOVOG ZAKONSKOG REŠENJA

by in Članci

U cilju efikasnijeg sprovođenja postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata, Narodna Skupština Republike Srbije je nedavno usvojila Izmene Zakona o ozakonjenju objekta (“Sl. glasnik RS”, br. 96/15). Nakon izvršenog popisa nezakonito izgrađenih objekata 2015. godine, formirana je jedinstvena baza koja sadrži 2.041.936 nezakonito izgrađenih objekata, od kojih se oko 50% odnosi na stambene objekte i oko…

201811.09
0
0

IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

by in Članci

Skupština Republika Srbije je nedavno usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju, kao i novi Zakon o građevinskim proizvodima, koji set propisa bi trebalo da dovede do efikasnije funkcionisanja sektora građevine.Smatra se da će izmene Zakona o planiranju i izgradnji stimulsati pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, odnosno…

201810.30
0
0

OBAVEZE POSLODAVCA U POSTIZANJU BEZBEDNOSTI NA RADU

by in Članci

Bezbedna radna sredina je imperativ u vremenu kad su nezgode i propusti sve učestaliji. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017) predvideo je kao jednu od mera za dostizanje bezbedne radne sredine obučavanje zaposlenih u pružanju prve pomoći. Poslodavci imaju još dva meseca da usklade svoja poslovanja…

201810.11
0
0

GDPR I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

by in Članci

GDPR odnosno Regulativa Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti, stupila je na snagu 25. maja 2018. godine i na jedinstven način reguliše ovu materiju. Teritorijalna primena Regulative odnosi se prvenstveno na kompanije koje su osnovane ili imaju predstavništva u državama članicama EU, bez obzira gde se vrši obrada. Međutim, pod određenim okolnostima primena se…

201809.07
0
0

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

by in Članci

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je dana 8. juna 2018 godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon5/2015 i 44/2018) (Zakon). Izmene predviđene ovim Zakonom su brojne i one se mogu podeliti u tri grupe. Prvu grupu čine izmene koje su stupile na…

201806.30
0
0

PRAVO STRANIH DRŽAVLJANA DA STIČU NEPOKRETNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

by in Članci

Pravo stranih lica (fizičkih i pravnih) da stiču pravo svojine na nepokretnostima na teritoriji Republike Srbije, pravnim poslovima inter vivos (ugovor o kupoprodaji, ugovor o poklonu, ugovor o doživotnom izdržavanju i sl.) i pravnim poslovima mortis causa (nasleđivanjem) regulisano je Zakonom o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”,…

201804.14
0
2

NOVI ZAKON O STRANCIMA REPUBLIKE SRBIJE

by in Članci

Zakon o strancima (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2018) (U daljem tekstu: “Zakon”) stupio je na snagu dana 03.04.2018. godine, s tim što se primena zakona odlaže za 6 meseci odnosno do 03.10.2018. godine. Zakon je usklađen sa Direktivama Evropske unije koje uređuju ovu oblast, a od novina takođe su uređena i sva pitanjakoja stari zakon…