202004.28
0
0

NOVI ZAKON O IGRAMA NA SREĆU REPUBLIKE SRBIJE

by in Članci

Početkom primene novog Zakona o igrama na sreću (“Sl glasnik RS”, br. 18/2020 – u daljem tekstu: „Zakon“) stupile su na snagu značajne novine u ovoj oblasti, a počeli su i da teku rokovi kojima su priređivači igara na sreću obavezani da usklade svoje poslovanje sa odredama novog Zakona. U skladu sa Zakonom priređivači posebnih…

202003.26
0
1

STATUS STRANIH DRŽAVLJANA U REPUBLICI SRBIJI ZA VREME VANREDNOG STANJA

by in Članci

Kako bi regulisala status stranih državljana u Republici Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Odluku o statusu stranih državljana u Republici Srbije za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 41 од 24. marta 2020. godine). U skladu sa ovom Odlukom, svi strani državljani koji su od trenutka proglašenja vanrednog…

202003.18
0
0

ORGANIZOVANJE RADA ZA VREME VANREDNOG STANJA

by in Članci

Usled proglašanja vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, koja je 16.03.2020. godine objavljena u Službenom glasniku Republike Srbije (u daljem tekstu: Uredba). Naša advokatska kancelarija pomaže svojim klijentima da razumeju šta proglašenje vanrednog stanja i donošenje ove Uredbe konkretno znači za poslodavce i zaposlene u…

202002.12
0
1

NOVA PRAVILA ZA UPRAVLJANJE BESPILOTNIM VAZDUHOPLOVIMA-DRONOVIMA U REPUBLICI SRBI

by in Članci

Donošenjem novog Pravilnika o bespilotnim vazduhoplovima (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) koji stupa na snagu 15.02.2020 godine između ostalog propisana su nova pravil akoja se odnose nanjihovo razvrstavanje, evidentiranje kao i uslove koje moraju da ispune lica koja koriste bespilotne vazduhoplove-operateri. Bespilotni vazduhoplovi se razvrstavaju u sledeće kategorije: 1) kategorija 1 – obuhvata bespilotne vazduhoplove…

201909.23
0
2

ODGOVORNOST ZA POVREDU I NAKNADA PRETRPLJENE ŠTETE U JAVNOM PREVOZU

by in Članci

Za bezbednost putnika u javnom prevozu odgovoran je prevoznik.  U tom smislu u skladu sa zakonskim propisima svi putnici u javnom prevozu su osigurani polisom osiguranja putnika od posledica nesrećnog slučaja-nezgode kao i polisom osiguranja od odgovornosti. Šteta koja je pokrivena osiguranjem može biti materijalna (troškovi lečenja, izgubljena zarada, troškovi advokata, uništene materijalne stvari, itd.)…

201909.12
0
1

EKSPROPRIJACIJA ZEMLJIŠTA I FAKTIČKA EKSPROPRIJACIJA

by in Članci

Eksproprijacija nepokretnosti regulisana je Zakonom o eksproprijaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 53/95, “Sl. list SRJ”, br. 16/2001 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 20/2009, 55/2013 – odluka US i 106/2016 – autentično tumačenje, U daljem tekstu: „Zakon“). Predmet eksproprijacije mogu biti zemljišta, zgrade i drugi građevinski objekti, (U daljem tekstu: „Nepokretnosti“).Eksproprijacijom može da…

201908.26
0
0

OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE – NOVINE I PRAKSA

by in Članci

Od donošenja Zakona o državljanstvu Republike Srbije zajedno sa izmenama i dopunama navedenog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 90/2007 i 24/2018), kao i od objavljivanja našeg poslednjeg teksta na ovu temu http://sr.law-firm.rs/otpust-iz-drzavljanstva-republike-srbije/, došlo je do znatne promene prakse i načina postupanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u postupcima za otpust iz srpskog državljanstva. Naime,…

201902.11
0
0

ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE

by in Članci

Ovih dana vodi se javna debata o razmatranju mogućih rešenja u oblasti zaštite konkurencije, radi daljeg usklađivanja sa domaćim i propisima Evropske Unije. Važeći Zakon o zaštiti konkurencije (“Službeni Glasnik RS”, br. 51/2009 i 95/2013) (u daljem tekstu: Zakon), usklađen je sa Uredbom 1/2003 o primeni pravila o konkurenciji. Evropska Unija je nedavno usvojila potpuno…

201812.23
0
1

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI FINANSIJSKIH TRANSAKCIJA

by in Članci

Zakon o finansijskom obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon) koji je po hitnom postupku usvojila Narodna Skupština Republike Srbije 8. juna 2018. godine, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine, uvodi potpuno nove institute, sа ciljem da se utvrde jasna pravila za ugovaranje, evidentiranje i izvršenje sredstava obezbeđenja u finansijskim transakcijama. Zakonska rešenja kojima se…