HR SEMINAR 25.02.2016. – „MOBING“

201601.23
Off
2

Obaveštavamo Vas da će se 25.02.2016. godine u organizaciji Nemačko-Srpskog Privrednog Udruženja (DSW) i DOBA Fakulteta održati HR Radna grupa.

Tom prilikom će naš advokat Damir Petrović održati predavanje na temu „Mobinga“.

Saznajte više o pojmu „Mobinga“, pravima, obavezama i odgovornostima poslodavca i zaposlenih, sudskoj zaštiti, i pravilima ponašanja koja su (ne)prihvatljiva kod poslodavca.

Mesto održavanja: Holiday Inn Beograd

Vreme: 25.02.2016.