INFORMACIJA VEZANA ZA STUPANJE NA SNAGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

201809.24
0
0

1. oktobra 2018. godine stupa na snagu najveći broj izmena Zakona o privrednim društvima. Za više detalja molimo pogledajte na našem sajtu članak o Izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima.