LEPA VAVIĆ
Advokatski pripravnik

Lepa Vavić se priključila advokatskoj kancelariji Petrović Mojsić & Partners 2017. godine kao advokatski pripravnik. Nakon završetka Prve beogradske gimnazije, kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“ upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Osnovne studije pohađala je od 2013. do septembra 2017.godine kada je diplomirala sa prosečnom ocenom 9,63, pravosudno-upravni smer. Master akademskestudijeupisuje 2017.godine, izoblastiradnog i socijalnog prava. Tokom studija nagrađivana je nizom nagrada i stipendija, kao što je stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta 2016./2017. za najbolje studente završnih godina generacije 2013/2014 Republike Srbije i stipendije Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja 2015., 2016., 2017. godine. Tokom studija učestovala je na letnjoj školi ljudskih prava 2016. godine koja se održavala na Zlatiboru, u organizaciji Saveta Evrope. Takodje, obavljala je praksu u jednoj izvršiteljskoj kancelariji kao i u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Obrazovanje:
- Osnovne studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
- Master studije: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; radno i socijalno pravo
- Letnja škola ljudskih prava na Zlatiboru u organizaciji Saveta Evrope
- Praksa u Višem javnom tužilaštvu i u jednoj izvršiteljskoj kancelariji u Beogradu

Članstvo:
- Advokatska komora Beograda

Nagrade i pohvale:
- Stipendije Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja 2015., 2016., 2017. godine
- Stipendija „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta 2016./2017. za najbolje studente završnih godina generacije 2013/2014 Republike Srbije

Jezik:
srpski, engleski, nemački

Kontakt:
Tel:   +381 11 32 40 378
Mob: +381 61 61 37 834
Email: lepa.vavic@law-firm.rs