Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015)

201511.03
Off
3

Narodna skupština Republike Srbije na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2015. godini, 23. oktobra 2015. Godine, donela je Zakon o ulaganjima.

Zakon o ulaganjima („Sl. glasnik RS“, br.89/2015), stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 04.11.2015. godine.

Zakonom o ulaganjima uređuje se opšti pravni okvir za ulaganja u Republici Srbiji, subjekti podrške ulaganjima za efikasno pružanje usluga ulagačima, obrazovanje i rad Saveta za ekonomski razvoj i osnivanje i rad Razvojne agencije Srbije.

Ciljevi ovog zakona jesu:

  • unapređenje investicionog okruženja u Republici Srbiji;
  • podsticanje direktnih ulaganja radi jačanja ekonomskog i privrednog razvoja, rasta zaposlenosti i sveukupnog društvenog boljitka;
  • izjednačavanje tretmana domaćih i stranih ulagača, u skladu sa zakonom;
  • povećanje efikasnosti u pružanju usluga organa vlasti koje se neposredno odnose na ulaganja;
  • stvaranje privlačnijeg poslovnog ambijenta za domaće i strane ulagače, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o stranim ulaganjima (“Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i “Službeni glasnik RS”, broj 107/14).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi glava VIII “Promocija izvoza i stranih ulaganja” u Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon i 88/11).

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi glava V, odeljak 6, čl. 27. do 30. Zakona o regionalnom razvoju (“Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10).ADVOKATSKA KANCELARIJA PETROVIĆ MOJSIĆ & PARTNERS

Advokat Damir Petrović