ZORAN JOVANOVIĆ
Stručni konsultant

Zoran Jovanović, se pridružio advokatskoj kancelariji Petrovic Mojsic & Partners 2017. godine. Zoran poseduje značajno iskustvo u poslovima osiguranja, arbitraže i korporativnog upravljanja.
U poslovnoj praksi radio je više godina kao rukovodilac službe osiguranja Energoprojekt RO Izgradnja, savetnik za pribavu inženjering poslova društva Dunav Re, direktor društva za osiguranje Energoprjekt Garant a.d.o., direktor društva za posredovanje u osiguranju Marsh d.o.o., predsednik upravnog odbora društva Energoprojekt Garant a.d.o., izvršni direktor za pravne poslove Energoprojekt Holding, gde je bio odgovoran za programe osiguranja Energoprojekt Holding i zavisnih društava u zemlji i inostranstvu. Poseduje važeću licencu Narodne banke Srbije za posredovanje i zastupanje u osiguranju.
Zoran takođe poseduje značajno iskustvo u oblastima ugovornog prava i međunarodnih ugovora I.C.E. FIDIC.

Obrazovanje:
- Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Magistar Pravnih nauka

Profesionalna usavršavanja:
- Swiss Re, Švajcarska -specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti menadžmenta za poslove osiguranja za međunarodne ugovore.
- American International Group, Njujork, USA - specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja za međunarodne ugovore.
- Munich Re, Nemačka -specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja za međunarodne ugovore
- Marsh and McLennan, Njujork, USA - specijalizacija sa praktičnim radom iz oblasti osiguranja
- Koledž osiguranja u Njujorku, USA (The Colleague of Insurance, New York)

Članstvo:
- Medjunarodna trgovačka komora u Parizu - Arbitražni sud - arbitar po imenovanju
- Spoljnotrgovinska arbitraža pri Prvrednoj komori Srbije - arbitar i član Predsedništva arbitraže
- Stalni izbrani sud (Arbitraža) pri Privrednoj komori Srbije - arbitar
- Udruženje pravnika u privredi Srbije
- Udruženje za pravo osiguranja Srbije

Jezik:
srpski, engleski

Kontakt:
Tel: +381 11 32 40 378
Email: zoran.jovanovic@law-firm.rs